UBND cấp huyện được quyền phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình không?

Ngày hỏi:08/09/2021

UBND cấp huyện được quyền phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • UBND cấp huyện được quyền phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của cấp mình không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 85 Luật Đầu tư công 2019, có quy định:

   Điều 85. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

   Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp các nội dung sau đây:

   - Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên;

   - Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này và của Hội đồng nhân dân cấp trên;

   - Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý.

   => Như vây, theo quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền quyết định chủ trương dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà có


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn