UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai không?

Ngày hỏi:17/06/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai không? Mong nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về dữ liệu đất đai không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, có quy định:

   Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai

   1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

   Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính của mình khi địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định trên.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn