Ưu đãi phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp

Ngày hỏi:24/06/2010

Ưu đãi phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp?

  Nội dung này được Cổng thông tin điện tử Chính phủ tư vấn như sau:

  • Nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên gắn bó, yên tâm làm việc lâu dài với Công ty, Công ty đã quyết định đầu tư xây dựng khu nhà lưu trú cho công nhân (không thu tiền) trên diện tích đất 6.634,6m2 nằm ngoài Khu công nghiệp. Dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng.

   Công ty đang đề nghị UBND tỉnh cho phép được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê.

   Vấn đề đặt ra là Công ty TNHH thương mại, sản xuất, dịch vụ Trần Hiệp Thành có thuộc đối tượng được thụ hưởng các chính sách ưu đãi khi đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân theo Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2009 không?

   Theo Văn bản trả lời của Bộ Xây dựng, Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê và nhà ở cho người có thu nhập thấp theo phương thức xã hội hóa.

   Tại mục a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối với các khu công nghiệp đã hình thành: "UBND cấp tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch, tổ chức thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất mới để giao cho Ban Quản lý khu công nghiệp của địa phương, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp thuê...".

   Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghệp nếu đăng ký và được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê thì cũng được hưởng các ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 5 Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn