Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc quản lí hoạt động đo đạc và bản đồ kể từ ngày 01/01/2019?

Ngày hỏi:25/07/2018

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì trong việc quản lí hoạt động đo đạc và bản đồ kể từ ngày 01/01/2019? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Thanh Huyền. Trong quá trình làm việc tôi có thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Từ ngày 01/01/2019, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 58 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 thì từ ngày 01/01/2019, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ được quy định như sau:

   - Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn;

   - Quản lý công trình hạ tầng đo đạc theo phân cấp;

   - Tổ chức triển khai xây dựng và quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

   - Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

   - Quản lý lưu trữ, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

   - Quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; quản lý tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn;

   - Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo đạc và bản đồ theo thẩm quyền;

   - Hằng năm, báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

   Trên đây là nội dung trả lời về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lí hoạt động đo đạc và bản đồ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Đo đạc và bản đồ 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn