Vấn đề liên quan đến công tác Khảo sát và Thiết kế

Ngày hỏi:08/07/2009
Tôi hiện đang công tác tại một Trung tâm Tư vấn Thiết kế XD, Trung tâm của tôi có đầy đủ năng lực theo quy định của pháp luật cũng như năng lực thực tế để thực hiện công tác Khảo sát XD và Tư vấn trong lĩnh vực xây dựng. Tôi có một thắc mắc muốn được Quý Bộ giải đáp: - Một đơn vị tư vấn có đầy đủ năng lực hành nghề khảo sát XD và tư vấn xây dựng có được cùng thực hiện cả công tác khảo sát địa chất và thiết kế kỹ thuật cho 1 công trình hay không? - Nếu được thì "Nhiệm vụ khảo sát" và "phương án khảo sát" sẽ do cùng 1 đơn vị lập có phù hợp với nội dung của NĐ209/2004/ND-CP hay không?

  Nội dung này được Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng tư vấn như sau:

  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:

   - Tổ chức tư vấn có Đăng ký kinh doanh hoạt đọng trong lĩnh vực khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng được thực hiện công tác khảo sát và thiết kế xây dựng cùng một công trình phù hợp với điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn đó theo quy định tại Điều 46, Điều 49 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

   - Theo các quy định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát lập, Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát lập và không bắt buộc phải là 2 đơn vị khác nhau.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn