Vấn đề liên quan đến việc uỷ quyền ký hồ sơ nghiệm thu của Tổng thầu cho Công ty thành viên

Ngày hỏi:10/07/2009
Chủ đầu tư dự án lựa chọn một Tổng Công ty A làm tổng thầu xây lắp và Chủ đầu tư trực tiếp ký HĐXL với từng nhà thầu thành viên là công ty con của Tổng công ty A (phương thức 2). Theo quy định tại Thông tư 03/2004/TT-BXD ngày 7/5/2004 hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện được chỉ định thầu, việc nghiệm thu giai đoạn, hạng mục công trình hoàn thành được thực hiện theo phương thức 2 như sau: “Chủ đầu tư tổ chức và trực tiếp nghiệm thu giai đoạn, hạng mục công trình do từng nhà thầu thành viên thực hiện có sự tham gia của tổng thầu”. Tuy nhiên, Tổng công ty A có văn bản uỷ quyền cho các đơn vị thi công (nhà thầu thành viên) thay mặt Tổng thầu ký hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công hoàn thành đối với phần khối lượng công việc từng đơn vị ký kết HĐKT với chủ đầu tư. Vậy, việc uỷ quyền như vậy có được hay không và tính pháp lý của các biên bản nghiêm thu giai đoạn, hạng mục công trình hoàn thành khi không có sự tham gia của tổng thầu?
  • - Nếu thời điểm ký kết hợp đồng kinh tế sau tháng 12/2004 thì nhà thầu xây dựng thực hiện các qui định về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo Điều 19 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

   - Nếu thời điểm ký kết hợp đồng kinh tế trước tháng 12/2004 và khối lượng công việc theo hợp đồng đã xong, theo quy định tại điểm b khoản 3 mục III của Thông tư số 03 về quản lý chất lượng và nghiệm thu thì Tổng thầu không được phép uỷ quyền cho Nhà thầu thành viên thực hiện nghiệm thu giai đoạn, hạng mục công trình hoàn thành với chủ đầu tư.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn