Vấn đề về thủ tục pháp lí trong mua- bán, chuyển nhượng đất đai

Ngày hỏi:10/10/2013

Gia đình tôi có vấn đề về đất đai như sau: Ngày 31/5/2004 chính quyền xã Tân kỳ đã bán cho gia đình tôi là 145m 2 ao cạnh nhà đứng tên chủ hộ là tôi tức Nguyễn Thế Viễn. Do tôi đi làm xa, vợ tôi là Nguyễn Thị Bẩy đã nộp cho Ủy ban Nhân Dân xã là 7.250.000đ (bảy triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng), hóa đơn đứng tên Nguyễn Thế Viễn và có nội dung: “mua ao làm thổ cư”. Đất chưa được giao thì ngày 06/06/2004 vợ tôi đã cùng với ông Nguyễn Công Luyến viết đơn xin chuyển nhượng miếng đất mới mới mua cho Nguyễn Công Quyền (là con trai ông Nguyễn Công Luyến) và cùng với ông Luyến mang đơn đến Ủy ban Nhân Dân xã. Đơn xin chuyển nhượng này cũng đứng tên và ký tên là Nguyễn Thế Viễn. Chủ tịch và phó chủ tịch xã lúc đó đều không nhận đơn với lí do: chính quyền xã mới bán cho gia đình nên yêu cầu vợ tôi về suy nghĩ lại. Tuy nhiên, tháng 11/2004 khi ông Luyến cho biết miếng đất mới bán cho gia đình tôi đã được giao cho chủ hộ mới là Nguyễn Công Quyền. Do đó, ngày 26/11 và 21/12/2004 tôi đã viết đơn đề nghị Ủy ban Nhân Dân xã làm rõ và cũng nêu mong muốn của gia đình là chỉ chuyển nhượng một nửa diện tích mảnh đất mới mua cho gia đình ông Luyến trên cơ sở thỏa thuận cụ thể đúng pháp luật. Đồng thời cũng đề nghị chính quyền xã Tân Kỳ xem xét pháp lí đối với đơn xin chuyển nhượng đất của vợ tôi. - Ngày 31/12/2004 Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ mời tôi đến Ủy ban xã làm việc với bên cán bộ địa chính xã. Sự việc không đạt được thỏa thuận và cũng không lập biên bản làm việc. - Ngày 25/3/2005 gia đình tôi nhận được giấy mời của Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ với chỉ thị ngày 26/3/2005: xác định diện tích ông Luyến làm dịch vụ - Ngày 26/3/2005 một số cán bộ xã, thôn đến đo đất để giao đất cho gia đình ông Luyến. Diện tích ông Luyến sử dụng là 204,1m2, gia đình tôi là 18,7 m 2 - Ngày 17/7/2005 tôi đã viết đơn kiến nghị lên chính quyền huyện Tứ Kỳ Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của bí thư Đảng ủy xã Tân Kỳ, ngày 08/8/2005 Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ đã ra quyết định số 51QĐ-UBND và kế hoạch số 20KH-UBND thành lập tổ công tác nhằm kiểm tra xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến đất đai của gia đình tôi. Những sự việc tôi trình bày ở trên là căn cứ vào bản báo cáo kết luận của tổ công tác. Bản báo cáo kết luận cũng đã làm rõ thêm những vấn đề sau: - Ông Luyến một mình cầm đơn xin chuyển nhượng đất của vợ tôi đến gặp chủ tịch Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ là ông Nguyễn Thế Phương, đơn được chấp nhận và chứng thực ngày 21/6/2004. - Ngày 25/6/2004 Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ ký hợp đồng giao thầu đất cho chủ hộ Nguyễn Công Quyền, diện tích là 145m2 , số tiền là 7.250.000đ (bẩy triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng), thời hạn 20 năm. - Chủ hộ Nguyễn Công Quyền sinh ngày 30/12/1994 - Hợp đồng không người giám hộ - 34 hộ gia đình được nhận thầu, nhưng chưa làm thủ tục giao đất cho ai (kể cả gia đình ông Viễn). - Việc hòa giải giữa hai gia đình không đạt được kết quả Với nội dung sự việc như trên tôi có một số câu hỏi như sau: Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ kí hợp đồng giao đất cho chủ hộ Nguyễn Công Quyền đối với đất 5% công ích của xã trên mảnh đất mới bán cho gia đình tôi theo luật đất đai thì đúng sai thế nào? Đơn xin chuyển nhượng đất của vợ tôi là vô hiệu do chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Tuy rằng đơn này đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân xã chứng thực nhưng lại đứng tên và kí tên tôi và cũng không có bất cứ sự ràng buộc nào giữa hai gia đình. Ngày 26/11 và 21/12/2004 gia đình tôi đã viết đơn đề nghị Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ để từ chối việc chuyển nhượng đất là đúng luật đất đai. Nhưng Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ vẫn ra chỉ thị ngày 26/3/2005: xác định diện tích ông Luyến làm dịch vụ. Việc làm này của Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ có phải là cố ý buộc gia đình tôi vi phạm pháp luật nhà nước không? Tôi biết rằng gia đình ông Luyến đang sử dụng trái pháp luật trên mảnh đất Ủy ban Nhân Dân xã Tân Kỳ đã bán cho gia đình tôi nhưng gia đình tôi vẫn mong muốn tiếp tục giải quyết vụ việc bằng thương lượng hòa giải. Nếu được thì tôi phải làm thế nào và vụ việc cần giải quyết như thế nào là tốt nhất? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  • Theo quy định pháp luật thì UBND cấp xã không có thẩm quyền giao đất. Việc UBND cấp xã giao đất cho gia đình bạn là trái quy định pháp luật (đất giao trái thẩm quyền). Tuy nhiên, gia đình bạn đã nộp tiền để sử dụng đất thì có thể được xem xét để công nhận quyền sử dụng theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ, cụ thể như sau:

   "Điều 16. Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đất đã được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng người đang sử dụng đất đã nộp tiền để được sử dụng đất

   Đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng người đang sử dụng đất có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau đây:

   1. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đất đã được giao và không phải nộp tiền sử dụng đất.

   2. Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thực hiện như sau:

   a) Đối với diện tích đất được giao thuộc nhóm đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp nhưng không phải đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất;

   b) Đối với diện tích đất được giao làm đất ở trong hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất; đối với diện tích đất còn lại đã có nhà ở (nếu có) thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP; đối với diện tích còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP.".

   - Vì vậy, nếu gia đình bạn đang trực tiếp sử dụng thửa đất đó thì có thể yêu cầu UBND huyện công nhận quyền sử dụng đất. Nếu có tranh chấp thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

   - Nếu thửa đất của gia đình bạn do người khác sử dụng dẫn đến việc gia đình bạn không được công nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn có quyền khởi kiện UBND xã để yêu cầu bồi thường thiệt hại (trong trường hợp này gia đình bạn nên lưu ý về thời hiệu khởi kiện);

   - Nếu gia đình bạn tranh chấp về quyền sử dụng đất với gia đình ông Quyền thì thẩm quyền giải quyết thuộc về Tòa án. Căn cứ để Tòa án xác định quyền sử dụng đất cho gia đình bạn là Điều 16, Nghị định 84/2007/NĐ-CP nêu trên. Gia đình ông Quyền chỉ thuê đất nên không chỉ được sử dụng đất trong thời gian thuê. Nếu hợp đồng thuê đất là hợp đồng vô hiệu (bên cho thuê không có thẩm quyền cho thuê, thửa đất không thuộc quyền quản lý của bên cho thuê...) thì gia đình ông Quyền phải trả lại đất.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn