Về thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do sơ xuất nên đã bị mất. Hỏi thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp của gia đình tôi như thế nào?

  Nội dung này được Công ty luật Thái An tư vấn như sau:

  • Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
   1. Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đến UBND cấp xã, phường nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cam kết trước pháp luật về việc khai báo của mình.
   2. Sau khi nhận đơn khai báo cán bộ địa chính cấp xã phường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
   - Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất;
   - Chuyển đơn khai báo lên cơ quan Địa chính thuộc UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
   - Niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất.
   3. Sau khi nhận được thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ quan địa chính cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi việc mất giấy chứng nhận vào sổ địa chính và dừng việc đăng ký biến động liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất.
   4. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận dơn khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu không tìm thấy thì cơ quan địa chính thuộc UBND cấp có thẩm quyền trình UBND cùng cấp ra quyết định huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới; Chỉnh lý sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thông báo cho cơ quan quản lý sổ địa chính ở các cấp để chỉnh lý sổ địa chính; Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

   Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận nếu người sử dụng đất tìm thấy giấy chứng nhận đã mất thì phải nộp cho UBND cấp xã nơi có đất, UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển về cơ quan Địa chính thuộc cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để huỷ bỏ.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT THÁI AN - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn