Về việc nợ tiền sử dụng đất

Ngày hỏi:31/05/2015

Thưa luật sư,  Bố mẹ tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở vào cuối năm 2014 tại Tp.HCM. Trên giấy chứng nhận có ghi nhận cho bố mẹ tôi được Nợ tiền sử dụng đất trong vòng 5 năm. Xin nhờ luật sư giải đáp các thắc mắc sau: 1/ Thời hạn 5 năm được tính từ ngày nào? 2/ Nếu sau khi hết thời hạn 5 năm này, bố mẹ tôi chưa đóng khoản tiền sử dụng đất này thì tiền sử dụng đất sẽ được tính lại như thế nào? 3/ Nếu trong 5 năm được nợ, bố mẹ tôi đã đóng 1 phần số tiền sử dụng đất, thì khi hết thời hạn nợ, số tiền còn nợ lại sẽ được tính như thế nào? 4/ Trong thời gian 5 năm này, nếu giá đất quy định của chính quyền TP.HCM có thay đổi thì số tiền sử dụng đất mà bố mẹ tôi được nợ có bị tính lại theo giá đất mới không? Vì bố mẹ tôi đã lớn tuổi nên khi xem thông tư 76/2014/TT-BTC về việc nợ tiền sử dụng đất này không hiểu hết được, hiểu sai về việc tiền sử dụng đất sẽ bị tính lại vào bất cứ thời điểm nào có giá đất mới được chính quyền đưa ra và vì thế bố mẹ tôi rất lo lắng. Vì vậy rất mong được trả lời cụ thể và nếu được, xin cho ví dụ chi tiết về từng trường hợp để bố mẹ tôi có thể hiểu dễ dàng

  • Vấn đề bạn hỏi được quy định cụ thể tại khoản 2,3 điều 12 của Thông tư 76/2014/TT-BTC về tiền sử dụng đất, bạn vui lòng tham khảo lại nhé:

   a) Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

   Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

   Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

   b) Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan thuế xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này để người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

   3. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nợ tiền sử dụng đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn