Về việc thu hồi đất

Ngày hỏi:25/05/2015

Thưa luật sư, luật sư có thể cho biết thu hồi đất là gì không, và căn cứ pháp lý của việc thu hồi đất.

  • Thứ nhất thu hồi đất được định nghĩa là : "Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai".

   Căn cứ để Nhà nước quyết định thu hồi đất là các trường hợp nhằm phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các công trình giao thông.... hoặc thu hồi đất để phục vụ các dự án phát triển kinh tế hoặc những trường hợp người sử dụng đất vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai.

   Thẩm quyền thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình thì UBND cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sẽ ban hành quyết định thu hồi đất.

   Đối với việc thu hồi đất đang thuộc quyền sử dụng của các tố chức thì UBND tỉnh, thành phố thuộc trung ương sẽ ban hành quyết định thu hồi.

   Các trường hợp nhà nước thu hồi đất được quy định tại Luật Đất đai năm 2013 như sau:

   Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

   1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

   b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

   c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

   2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

   Khi thu hồi đất nhà nước cũng có các chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất theo từng trường hợp thu hồi cụ thể.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn