Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất trước ngày 01/10/2001 được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất
Ngày hỏi:09/10/2018

Mọi người hãy trả lời giúp tôi các câu hỏi sau đây: Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất trước ngày 01/10/2001 được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất trước ngày 01/10/2001 được quy định tại Luật Đất đai 1993 24-L/CTN với nội dung như sau:

   - Chính phủ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước.

   - Uỷ ban nhân dân các cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong địa phương mình trình Hội đồng nhân dân thông qua trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai do ngành, lĩnh vực mình phụ trách để trình Chính phủ xét duyệt.

   - Cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương và địa phương phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất trước ngày 01/10/2001. Bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này tại Luật Đất đai 1993.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn