Việc lập và ký vào biên bản khi hòa giải không thành có đúng pháp luật không?

Ngày hỏi:21/10/2015
Bà Hằng tìm đến chị Hương – Hòa giải viên thôn A kể về việc hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Hằng và bà Mơ tại Ủy ban nhân dân xã. Bà Hằng cho biết, việc hòa giải không thành nhưng Ủy ban nhân dân xã vẫn yêu cầu các bên ký vào biên bản. Để có căn cứ hướng dẫn và giải thích cho bà Hằng, chị Hương đề nghị cho biết, việc lập và ký vào biên bản khi hòa giải không thành có đúng pháp luật không?

    Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

    • Theo quy định tại khoản 4 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013, việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

      Như vậy, chị Hương căn cứ quy định trên để giải thích cho bà Hằng hiểu việc ký vào biên bản hòa giải tranh chấp đất đai không thành là đúng pháp luật. Nội dung biên bản thể hiện việc hòa giải không thành. Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm, biên bản hòa trên là một trong những giấy tờ làm căn cứ để bà Hằng tiếp tục nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan có thẩm quyền tiếp theo.


    Nguồn:

    Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn