Việc thực hiện giao đất tái định cư

Ngày hỏi:20/05/2011
Hãy cho biết việc thực hiện giao đất tái định cư được quy định như thế nào?

  Nội dung này được UBND tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo khoản 3 Điều 43 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2380/2010/QĐ-UBND:

   Việc thực hiện giao đất tái định cư được quy định như sau:

   - Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt danh sách tái định cư, các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ sau:

   + Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh hoặc huyện, thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí vị trí lô đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt; đồng thời, gửi danh sách được phê duyệt cho cơ quan có chức năng lập thông báo lô đất được giao của từng tổ chức, cá nhân để thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định,

   + Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thông báo lô đất được giao cho tổ chức.

   + Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố lập thủ tục thông báo lô đất được giao cho hộ gia đình, cá nhân;

   - Giao mặt bằng lô đất:

   + Sau khi nộp tiền sử dụng đất, các hộ gia đình, tổ chức được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất.

   + Các cơ quan chức năng (Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường) cùng với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chủ đầu tư tổ chức cắm mốc giao đất tại thực địa cho các hộ gia đình, tổ chức.

   + Thời gian cắm mốc tại thực địa không quá 30 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn