Việc xây dựng nhà tạm trên đất lâm nghiệp

Ngày hỏi:05/06/2014

Tôi được giao gần 2ha đất lâm nghiệp trong 30 năm, thuộc Khu Hồ Trại Lốc, huyện Đông Triều. Gần đây, tôi được biết Tỉnh có kế hoạch tôn tạo bảo vệ các di tích lịch sử, có làm đường qua diện tích đất nhà tôi và kêu gọi người dân hiến đất. Tôi đã hiến đất làm đường qua diện tích đất nhà tôi. Hiện nay, tôi muốn xây dựng một căn nhà không kiên cố, khoảng 20 m2 (không đổ bê tông) để tiện trông coi và triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp trên phần đất được giao. Tôi thấy trong Sổ giao đất có cho phép 200m2 xây dựng. Vậy tôi xin hỏi: tôi có được phép xây dựng như vậy không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được UBND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • 1. Gia đình ông Nguyễn Vân Hiền được phép xây dựng một căn nhà không kiên cố, khoảng 20,0m2 (không đổ bê tông) để tiện trông coi và triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp trên đất được giao là phù hợp với nội dung Công văn số 860/CV-UBND ngày 01/10/2007 của UBND huyện Đông Triều.

   Tuy nhiên, việc xây dựng phải phù hợp, không làm ảnh hưởng tới quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt, đặc biệt không ảnh hưởng tới Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều (trong đó có các di tích tại xã An Sinh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2013 và quy hoạch tuyến đường lên chùa Ngọa Vân.

   2. Đề nghị ông Nguyễn Vân Hiền liên hệ với UBND xã An Sinh và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Triều (nếu đơn vị giao khoán là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đông Triều) để được hướng dẫn xác định vị trí xây nhà tạm trên phần đất giao cho gia đình ông đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch đã được duyệt./.

   (Theo Công văn số 710/UBND)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn