Việc xây dựng, vận hành, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc được quy định như thế nào kể từ ngày 01/01/2019?

Ngày hỏi:24/07/2018

Việc xây dựng, vận hành, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc được quy định như thế nào kể từ ngày 01/01/2019? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hoàng Hải. Hiện tôi đang có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Từ ngày 01/01/2019, việc xây dựng, vận hành, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Hi vọng sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xây dựng, vận hành, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc kể từ ngày 01/01/2019 được quy định tại Điều 36 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 với nội dung như sau:

   - Việc xây dựng công trình hạ tầng đo đạc bằng ngân sách nhà nước phải thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

   - Nhà nước giao đất, cho thuê đất để tổ chức, cá nhân xây dựng công trình hạ tầng đo đạc theo quy định của pháp luật về đất đai.

   - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng, vận hành, bảo trì công trình quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 35 Luật Đo đạc và bản đồ 2018; xây dựng, vận hành, bảo trì công trình quy định tại điểm d khoản 2 Điều 35 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

   - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, vận hành, bảo trì công trình quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 35 của Luật này sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng, vận hành, bảo trì công trình quy định tại điểm c khoản 3 Điều 35 Luật Đo đạc và bản đồ 2018 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

   - Tổ chức, cá nhân được tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Sau khi hoàn thành xây dựng mốc đo đạc, chủ đầu tư phải làm biên bản bàn giao hiện trạng mốc đo đạc kèm theo sơ đồ vị trí tại thực địa cho Ủy ban nhân dân cấp xã với sự có mặt của người sử dụng đất; bàn giao danh sách kèm theo hồ sơ vị trí mốc đo đạc cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   - Chính phủ quy định chi tiết về vấn đề này.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc xây dựng, vận hành, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật Đo đạc và bản đồ 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn