Viên chức mua 200m2 đất trồng lúa được không?

Ngày hỏi:09/04/2021
Tôi đang là viên chức muốn mua mảnh đất gồm đất ở và gần 200m2 đất trồng lúa. Như vậy tôi xin hỏi có mua được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Viên chức mua 200m2 đất trồng lúa được không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 3 Điều 193 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

   Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT cũng quy định các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

   Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

   ...

   Anh là viên chức, được hưởng lương thường xuyên cho nên không được xác định là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cho nên anh sẽ không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

   Như vậy, anh chỉ có thể mua diện tích đất ở, đất trồng lúa thì không thể mua được.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn