Việt kiều có thời hạn sở hữu nhà tại Việt Nam bao lâu?

Ngày hỏi:19/12/2019

Em có nội dung thắc mắc như sau: Việt kiều mua nhà tại Việt Nam có bị giới hạn về thời gian sở hữu không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việt kiều là cách gọi thông thường mà theo quy định pháp luật thì được gọi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

   Theo Luật Nhà ở 2014 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài không bị giới hạn về thời hạn được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài, trừ trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định tại Điều 123 Luật Nhà ở 2014.

   Điều 123 Luật Nhà ở 2014 được hướng dẫn tại Điều 73 Nghị định 99/2015/NĐ-CP có nội dung quy định:

   "Điều 73. Bán nhà ở có thời hạn

   1. Bên bán được bán nhà ở gắn với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê đất ở có nhà ở đó cho bên mua trong một thời hạn nhất định.
   ..."

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyền sở hữu nhà ở
  Sở hữu nhà
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn