Xác định cấp đất trong thi công xây dựng công trình

Ngày hỏi:27/08/2013
Tôi đang làm CBDA một công trình san nền ở miền núi. Theo hồ sơ thiết kế ban đầu khối lượng đào đất cấp 3 là 85% và đào đất cấp 4 là 15% (xác định trên cơ sở đánh giá mắt thường) không khoan địa chất vì địa hình khó khăn hơn nữa kinh phí dự án không đủ, do đó khi triển khai thi công đơn vị thi công đã gửi tờ trình xem xét là đất cấp 4 hoàn toàn. Để có cơ sở Chủ đầu tư đã tổ chức đi kiểm tra hiện trường mời TV, TK, TC, thí nghiệm kiểm định. Tuy nhiên khi yêu cầu đơn vị thí nghiệm nêu ra phương án xác định thì đơn vị này báo cáo là đánh giá theo công văn 1776, chứ không có tiêu chuẩn nào để thí nghiệm xác định được cấp đất. Do đó tôi không đồng ý và yêu cầu lấy mẫu tại hiện trường niêm yết đưa về xác định cấp đất. Như vậy xin hỏi Bộ Xây dựng muốn xác định được chính xác cấp đất thì thực hiện như thế nào và theo tiêu chuẩn nào để xác định?

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • Việc phân loại đất đá như trong câu hỏi của quý bạn đọc nhằm phục vụ cho việc lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình. Do đó, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về cống bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng và tham khảo TCVN 4447:2012: Công tác đất – Thi công và nghiệm thu.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn