Xác định giá trị nhà và qsd đất để hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao

Trường hợp Công ty vay tiền của Ngân hàng để mua nhà, đất (quyền sử dụng đất lâu dài) làm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty xác định giá trị nhà và quyền sử dụng đất để hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao như thế nào ?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Trường hợp có mua nhà, đất để làm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty phải tự xác định giá trị quyền sử dụng đất hoặc thuê các công ty có chức năng định giá để thẩm định giá đất (giá tại thời điểm mua bất động sản) để ghi nhận là tài sản cố định vô hình không trích khấu hao, còn tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì nguyên giá là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định hữu hình vào sử dụng (kể cả khoản chi trả lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định) để làm căn cứ trích khấu hao.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn