Xác định loại đất

Ngày hỏi:07/11/2016

Hiện nay trên địa bàn tôi đang thực hiện dự án có vướng mắc về xác định loại đất để thực hiện bồi thường hỗ trợ cụ thể: Các hộ dân đang sử dụng đất do không sử dụng ổn định liên tực vào một mục đích nhất định như : Gia đình tự khai phá từ trước năm 1980 để trồng chè sau đó phá chè để trồng rừng, sau đó lại phá rừng để trồng chè, đến tại thời điểm thực hiện dự án hiện trạng trên thửa đất có rất nhiều loại cây trồng khác nhau, khong xác định được cây trồng chính, các hộ dân sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, chỉ có bản đồ lầm nghiệp không có hồ sở quản lý gì khác. theo quy định tại điều 21 nghị định 43 thì người sử dụng đất phải sử dụng ổn định liên tục vào mục đích chính thì đước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât. vậy đề nghị hướng đẫn tôi để tôi có căn cứ để thực hiện, tôi xin cảm ơn.

Nội dung này được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

 • Tại Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định.

  Việc xác định loại đất đối với trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng.

  2. Trường hợp sử dụng đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

  3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích sử dụng thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích theo hiện trạng sử dụng của từng thửa đất đó;

  b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất hiện trạng có mức giá cao nhất trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định; trường hợp sử dụng đất sau khi có quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xác định mục đích chính.

  4. Trường hợp đất có nhà chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chungcư được xác định là đất ở.

  5. Cơ quan xác định loại đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Việc xác định loại đất cho các hộ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Đề nghị Ông (Bà) đến UBND cấp huyện ( Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất) để được hướng dẫn./.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn