Xác định thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp vượt hạn mức

Ông Mục là một nông dân cư trú tại xã M, được giao 35ha đất trồng cây lâu năm. Ông sử dụng đất này để trồng các loại cây ăn quả (thu hoạch hàng năm). Thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm là 10.800kg thóc (thuế ghi thu bình quân là 300kg/ha, thuế bổ sung của phần diện tích vượt hạn mức là 300kg). Nghe tin trên đài về việc Quốc hội có nghị quyết miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, ông Mục đến Uỷ ban nhân dân xã hỏi xem mình có thuộc diện được miễn, giảm không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Về căn cứ pháp lý để xem xét trường hợp của ông Mục:
   Căn cứ vào tiểu mục 4 Mục 2 Phần V Thông tư số 89/TC-TCT và tiểu mục 4 Mục III Thông tư số 112/2003/TT-BTC, việc xác định số thuế miễn, giảm và phải nộp để đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện quyết định thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. Khi ông Mục đến hỏi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã có thể ủy quyền cho cán bộ tài chính xã trực tiếp giải thích.
   Căn cứ quy định tại tiểu mục 2 và 4 Mục I Thông tư số 112/2003/TT-BTC, ông Mục thuộc đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức và giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức.
   Căn cứ quy định tại điểm 1.4 tiểu mục 1 Mục I Thông tư số 112/2003/TT-BTC, thì hạn mức sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm đối với các xã trung du, miền núi là không quá 30ha.
   Như vậy, với tổng số đất nông nghiệp được giao là 35ha, thì diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức của ông Mục là 5ha.
   Việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho ông Mục được thực hiện theo Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội như sau:
   - Miễn thuế cho diện tích trong hạn mức: 30ha x 300kg/ha = 9.000kg
   - Giảm 50% thuế của diện tích đất vượt hạn mức: 5ha x 300kg/ha x 1,2 x 50% = 900kg
   - Tổng số thuế hộ nông dân này được miễn, giảm: 9.000kg + 900kg = 9.900kg
   - Số thuế còn phải nộp: 10.800kg - 9.900kg = 900kg


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn