Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng

Ngày hỏi:25/07/2017

Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một nhân viên văn phòng vì nhu cầu tìm hiểu nên tôi vó một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau: Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Trà Giang (0915******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng được pháp luật quy định tại Điều 68 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

   1. Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất:

   a) Tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

   b) Chuẩn hóa các lớp đối tượng bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

   c) Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian bản đồ quy hoạch sử dụng đất còn thiếu (nếu có);

   d) Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất.

   2. Chuyển đổi và tích hợp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất:

   a) Chuyển đổi các lớp dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất từ tệp (File) bản đồ số vào cơ sở dữ liệu đất đai;

   b) Rà soát dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất để xử lý các lỗi dọc biên giữa các vùng kinh tế - xã hội.

   Theo đó tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 75/2015/TT-BTNMT dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm các nhóm dữ liệu sau đây:

   a) Nhóm dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

   b) Nhóm dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện;

   c) Nhóm dữ liệu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do cơ quan trung ương tổ chức xây dựng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 05/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn