Xin lại nhà đất do nhà nước quản lý

Khi xuất cảnh năm 1986, ngôi nhà được ba má giao nhà cho anh trai tôi ở và trông coi. Năm 1988, nhà nước đưa nhà vào diện quản lý nhưng thực tế, anh trai tôi vẫn ở và kinh doanh tại đây đến nay. Xin cho biết gia đình chúng tôi có xin hủy bỏ được quyết định quản lý để làm sổ đỏ không?

  Nội dung này được Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991, nhà đất đã có văn bản quản lý theo quy định của các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991 của cơ quan nhà nước nhưng thực tế nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó thì giải quyết như sau: 1. Trường hợp nhà đất mà người đang trực tiếp sử dụng có các giấy tờ chứng minh thuộc một trong các đối tượng dưới đây thì nhà nước không tiếp tục thực hiện việc quản lý theo văn bản quản lý trước đây và người đang trực tiếp sử dụng được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật: a) Người là chủ sở hữu nhà đất tại thời điểm nhà nước có văn bản quản lý; b) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; c) Người mua, nhận tặng cho, chuyển đổi nhà đất ngay tình; d) Người thừa kế hợp pháp của một trong những người quy định tại các điểm a, b và c khoản này; đ) Người được các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này ủy quyền quản lý hợp pháp theo quy định của pháp luật tại thời điểm ủy quyền; Theo quy định nói trên thì căn nhà của bạn vẫn do anh trai bạn sử dụng, nhà nước đưa ngôi nhà vào diện quản lý nhưng thực tế chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó nên gia đình bạn được nhận lại ngôi nhà vì nhà nước sẽ không tiếp tục thực hiện việc quản lý theo văn bản quản lý trước đây nữa.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn