Xử lý đối với việc giao đất, thuê đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực?

Ngày hỏi:21/02/2014
Gia đình tôi được nhà nước cho thuê đất không thu tiền sử dụng đất. Tôi được biết Luật đất đai 2013 sửa đổi, bổ sung hiện tại đã có hiệu lực. Vậy cho tôi hỏi, chính sách đối với gia đình tôi có gì thay đổi không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Điều 60 Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định về vấn đề xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực như sau:

   1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này mà đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thì phải chuyển sang thuê đất theoquy định của Luật này.

   2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này mà đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày Luật nàycó hiệu lực thi hành và nộp tiền thuê đất.

   3. Tổchức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộctrường hợp thuê đất theo quy định của Luật này mà đã nhận chuyển quyền sử dụngđất hợp pháp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này.

   4. Tổ chức kinh tế thuộc trườnghợp thuê đất theo quy định của Luật này mà đã nhận chuyển quyền sử dụng đấtnông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này.

   5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại hoặc chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này nếu có nhu cầu.

   Như vậy, trường hợp gia đình anh chị được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này theo quy định tại Khoản 4 Điều luật trên.

   Trân trọng!

   Nguồn: Công ty Luật Vinabiz/ Nguoiduatin.vn


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn