05 tiêu chuẩn của tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày hỏi:04/12/2019

Liên quan đến công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh tại xã, phường, thị trấn. Ban biên tập có thể cung cấp cho tôi những tiêu chuẩn của tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh được không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn của tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2014/TT-BQP về tiêu chuẩn Tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, cụ thể như sau:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền viên.

   - Có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong nhân dân.

   - Có kiến thức, hiểu biết về quốc phòng và an ninh.

   - Được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh và được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

   - Đối với Tuyên truyền viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài tiêu chuẩn trên phải thông thạo ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn