07 trường hợp đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách Đảng

Ngày hỏi:30/01/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những trường hợp nào đảng viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Đảng? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 8 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định các trường hợp sau:

   - Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

   - Đảng viên không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;

   - Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên;

   - Đảng viên tự hủy thẻ đảng viên;

   - Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ;

   - Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên;

   - Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

   Bên cạnh đó, trong Quy định cũng có Quy định trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Bí thư Trung ương Đảng. Cơ quan tổ chức của cấp ủy có trách nhiệm nghiên cứu giúp cấp ủy giải quyết khiếu nại.

   Thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định như sau:

   - Không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương;

   - Không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn