3 bước đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý từ 18/10/2019

Ngày hỏi:01/11/2019

Được biết ban biên tập mới ban hành hướng dẫn mới về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng, xin cho hỏi các bước đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý được quy định thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Tiết 3 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định các bước đánh giá chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý như sau:

  Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

  Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng loại hình đối tượng, tập thể lãnh đạo, quản lý tự phân tích chất lượng (xác định các cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể); xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 01 và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

  Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

  - Đối với đánh giá, xếp loại ban thường vụ cấp ủy cấp huyện

  Ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng của các chủ thể liên quan ở cấp tỉnh (đối tượng, nội dung lấy ý kiến do cấp ủy cấp tỉnh quy định).

  - Đối với đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

  Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng của các chủ thể liên quan ở cấp huyện (đối tượng, nội dung lấy ý kiến do cấp ủy cấp tỉnh quy định).

  Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

  Ban tổ chức cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh (đối với đánh giá, xếp loại chất lượng ban thường vụ cấp ủy cấp huyện), ban thường vụ cấp ủy cấp huyện (đối với đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy cơ sở) xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

  Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn