4 năm thì tôi mới được xét tuyển đặc cách?

Ngày hỏi:22/09/2014

Tôi đang công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, theo khoản a điểm 1 điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì được xét tuyển đặc cách. Nhưng khi có chủ trương xét tuyển đặc cách, tôi nộp hồ sơ ở phòng nội vụ thì bị trả về với lý do " theo điểm a khoản 1 điều 7 Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định như theo Nghị định 29, nhưng có thêm (không kể thời gian tập sự, thử việc) vậy thời gian thử việc của tôi là đại học thì là 1 năm. Vậy tổng thời gian làm việc (có đóng Bảo hiểm) là phải 4 năm thì tôi mới được xét tuyển đặc cách. Vậy cho tôi xin được hỏi như vậy đúng hay sai, vì tôi thấy theo Nghị định 29 hay Thông tư 15 đâu có quy định là phải đóng bảo hiểm đâu, trong khi tôi hợp đồng đã được 4 năm. Vì không muốn ảnh hưởng đến phòng ban chuyên môn nên tôi không nêu tên cụ thể phòng nội vụ nào. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức quy định điều kiện để xét tuyển đặc cách đối với người có kinh nghiệm công tác là: “hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc)…”

   Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV quy định:

   “1. Người trúng tuyển viên chức sự nghiệp được miễn chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

   a) Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

   b) Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

   2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc nếu không có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.”

   Như vậy, căn cứ đóng BHXH bắt buộc để xác định thời gian để miễn hoặc thực hiện chế độ tập sự khi được tuyển dụng và việc hướng dẫn của Phòng Nội vụ như ông đã hỏi là đúng quy định hiện hành.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn