51 tuổi có làm chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ được không?

Ngày hỏi:25/12/2020
Tôi là Quân nhân chuyên nghiệp mới về hưu. Năm nay 51 tuổi giờ mới làm chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thì còn làm được không nhỉ? Mình là nữ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 6 Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Ban hành kèm theo Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định như sau:

   Các tiêu chuẩn (do các đoàn thể chính trị - xã hộiquy định) của cán bộ chuyên trách thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được giữ nguyên trong nhiệm kỳ hiện tại. Các tiêu chuẩn quy định này được áp dụng kể từ đầu nhiệm kỳ tới của từng tổ chức đoàn thể.

   + Tuổi đời: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ: Không quá 50 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

   + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên ở khu vực đồng bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi..

   + Lý luận chính trị: Có trình độ sơ cấp và tương đương trở lên.

   + Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

   Như vậy, trường hợp bạn năm nay 51 tuổi thì vẫn không đủ điều kiện để giữ chức Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT