7 tháng làm việc thực tế ở vùng đặc biệt khó khăn có được tính 1 năm hay không?

Ngày hỏi:24/06/2021

Chế độ đối với cán bộ, công/viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76 thì thời gian 7 tháng làm việc thực tế có được tính 1 năm hay không? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định về thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp, theo đó:

   Cánh tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

   Tính theo năm:

   Dưới 03 tháng thì không tính;

   Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

   Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.

   Như vậy, trường hợp có 7 tháng làm việc thực tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được tính là 01 năm công tác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn