Ai có thẩm quyền đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường?

Ngày hỏi:29/10/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Ai có thẩm quyền đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn! (Quốc Hoàn - Đồng Tháp)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này thì tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 24/2013/TT-BKHCN quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có quy định như sau:

   "Điều 18. Đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định
   ..........

   2. Tùy từng trường hợp cụ thể, Tổng cục ra quyết định đình chỉ hiệu lực một phần hoặc toàn bộ quyết định chỉ định đã cấp (sau đây gọi tắt là quyết định đình chỉ). Thời hạn đình chỉ không được quá sáu (06) tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của quyết định đình chỉ."

   Như vậy, theo quy định này thì thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

   Trên đây là nội dung trả lời về thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hiệu lực của quyết định chỉ định thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 24/2013/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn