Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kiểm toán Nhà nước?

Ngày hỏi:11/07/2018

Xin chào Ban biên tập, tôi tên Kim Thoa sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa, Nha Trang. Tôi làm việc trong lĩnh vực kế toán, trong quá trình tìm hiểu về một số thủ tục về giải quyết khiếu nại, tố cáo của Kiểm toán Nhà nước thì tôi có thắc mắc như thế này cần được hỗ trợ, cụ thể: Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kiểm toán Nhà nước? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời, chân thành cảm ơn! (01233**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quyết định 161/QĐ-KTNN năm 2016 Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Kiểm toán nhà nước, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo được quy định như sau:

   Tổng KTNN có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của KTNN, của người có thẩm quyền trong khối tham mưu thuộc bộ máy điều hành và KTNN chuyên ngành; quyết định kỷ luật công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là quyết định kỷ luật) do Tổng KTNN ban hành; Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của người đứng đầu cơ quan cấp dưới trực tiếp đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. Kiểm toán trưởng KTNN khu vực, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc KTNN có thẩm quyền giải quyết lần đầu các khiếu nại nêu trên tại đơn vị.

   2. Tổng KTNN giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức do mình bổ nhiệm, trực tiếp quản lý; công chức của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và KTNN chuyên ngành; tố cáo mà Thủ trưởng các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước đã giải quyết nhưng còn tố cáo tiếp và có cơ sở để thụ lý giải quyết hoặc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các đơn vị quá thời hạn quy định nhưng không được giải quyết mà người tố cáo vẫn tiếp tục tố cáo với Tổng Kiểm toán nhà nước. Thủ trưởng các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực, các đơn vị sự nghiệp giải quyết tố cáo đối với công chức, viên chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

   3. Chánh Thanh tra KTNN tham mưu, giúp Tổng KTNN giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng KTNN.

   4. Trong một số trường hợp cụ thể Tổng KTNN giao cho các đơn vị trực thuộc chủ trì, tham mưu việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng xem thêm tại Quyết định 161/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn