Ai có thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức ngành Kiểm toán Nhà nước?

Ngày hỏi:28/08/2018

Xin chào, tôi tên Duy Mạnh là công chức làm việc trong ngành Kiểm toán Nhà nước. Để đáp ứng nhu cầu công việc và cung cấp sự hiểu biết cho bản thân, tôi muốn tìm hiểu về Ai có thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức ngành Kiểm toán Nhà nước? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. (0123***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác được quy định như sau:

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ quy định, quyết định chuyển đổi vị trí công tác trong phạm vi nội bộ đơn vị đối công chức, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

   - Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối công chức, viên chức giữa các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

   - Đồng thời minh xin cung cấp thêm hình thức chuyển đổi vị trí công tác:

   + Chuyển đổi trong phạm vi nội bộ đơn vị

   ++ Chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức giữa các phòng.

   ++ Chuyển đổi vị trí công tác của các thành viên trong một phòng.

   ++ Chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý;

   + Chuyển đổi giữa các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước: Chuyển đổi vị trí công tác của công chức giữa các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán Nhà nước khu vực, các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức ngành Kiểm toán Nhà nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn