Ai có thẩm quyền ra quyết định thôi việc đối với viên chức?

Ngày hỏi:14/07/2020

Tôi là giáo viên trường công lập, đã công tác được 15 năm rồi chưa đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên vì gia đình gặp 1 số chuyện nên tôi có viết đơn tự nguyện xin thôi việc. Vậy trong trường hợp này thì ai sẽ ra quyết định thôi việc đối với viên chức?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ai có thẩm quyền ra quyết định thôi việc đối với viên chức?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP có quy định về thủ tục giải quyết thôi việc như sau:

   - Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

   - Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này.

   Như vậy thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (Hiệu trưởng trường bạn đang làm việc) là người có thẩm quyền ra quyết định thôi việc nếu đồng ý cho bạn thôi việc. Nếu không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyết định thôi việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn