Ai có thẩm quyền thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Nghị định thư?

Ngày hỏi:08/10/2018

Tôi có tìm hiểu về một số quy định liên quan đến việc nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định và có thắc mắc muốn nhờ mọi người giải đáp như sau: Ai có thẩm quyền thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Nghị định thư? Có văn bản pháp luật nào nói về vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối với vấn đề này thì tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành có quy định như sau:

   "Điều 6. Xác định nhiệm vụ Nghị định thư

   .........

   2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Nghị định thư (sau đây gọi tắt là Hội đồng xác định nhiệm vụ) theo chuyên ngành khoa học và công nghệ phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng xác định nhiệm vụ có thể tư vấn cho một hoặc một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành khoa học và công nghệ."

   Như vậy, theo quy định này thì thẩm quyền thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Nghị định thư sẽ thuộc về Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ còn cử thư ký hành chính là cán bộ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để chuẩn bị tài liệu và tổ chức các phiên họp của Hội đồng. Thư ký hành chính không phải thành viên của Hội đồng xác định nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung trả lời về thẩm quyền thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Nghị định thư. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn