Ai có thẩm quyền tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao?

Ngày hỏi:31/10/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về tổ chức hội nghị tại cơ quan VKS. Cho tôi ai có thẩm quyền tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 thì thẩm quyền tổ chức hội nghị, hội thảo như sau:

   Viện trưởng VKSND tối cao (hoặc các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao được Viện trưởng VKSND tối cao phân công) quyết định tổ chức hội nghị, hội thảo của VKSND tối cao trên cơ sở đề xuất của các đơn vị.

   Như vậy, người có thẩm quyền tổ chức là Viện trưởng hoặc các đồng chí Phó Viện trưởng được phân công.

   Trên đây là quy định thẩm quyền tổ chức hội nghị, hội thảo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn