Ai có thể trở thành cộng tác viên thanh tra?

Ngày hỏi:23/08/2021

Cho hỏi, theo quy định thì những ai, đối tượng nào có thể trở thành cộng tác viên thanh tra?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 21, 22 Nghị định 97/2011/NĐ-CP có quy định về cộng tác viên thanh tra cũng như tiêu chuẩn của cộng tác viên như sau:

   Cộng tác viên thanh tra là người được cơ quan thanh tra nhà nước trưng tập tham gia Đoàn thanh tra. Cộng tác viên thanh tra là người không thuộc biên chế của các cơ quan thanh tra nhà nước.

   Cộng tác viên thanh tra là công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra của cơ quan trưng tập.

   Như vậy, theo quy định thì cộng tác viên thanh tra trước hết phải là công chức, viên chức được cơ quan thanh tra nhà nước trưng tập tham gia Đoàn thanh tra.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn