Ai có trách nhiệm công bố thông tin về việc tiếp công dân?

Ngày hỏi:17/10/2016

Ai có trách nhiệm công bố thông tin về việc tiếp công dân? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Bích Phương. Hiện tôi đang làm có một vấn đề rất muốn được kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, tôi được biết việc tiếp công dân cũng phải được tổ chức thành từng buổi và sẽ được công bố thông tin về việc tiếp công dân đó. Vậy xin cho tôi hỏi: Ai có trách nhiệm công bố thông tin về việc tiếp công dân? Số điện thoại của tôi là: 093447*****.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm công bố thông tin về việc tiếp công dân đã được quy định cụ thể tạiLuật tiếp công dân 2013.

    Theo đó, trách nhiệm công bố thông tin về việc tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được quy định như sau:

    Ban tiếp công dân ở trung ương, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Ban tiếp công dân cấp huyện có trách nhiệm niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân lịch tiếp công dân của lãnh đạo các cơ quan Đảng và Nhà nước ở trung ương hoặc địa phương, danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đại diện cùng tham dự buổi tiếp công dân và nội dung tập trung giải quyết tại từng buổi tiếp công dân.

    Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm công bố thông tin về việc tiếp công dân. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Tiếp công dân 2013.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn