Ai đề nghị bầu viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao?

Ngày hỏi:20/11/2020

Theo quy định pháp luật thì viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được bầu lên là do ai đề nghị?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   Quốc hội bầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước.

   Như vậy, có thể thấy Quốc hội bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn