Ai đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài không?

Ngày hỏi:29/10/2015
Cá nhân giữ chức vụ trưởng, phó phòng cấp huyện và tương đương tham gia công tác liên tục trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nay đến tuổi nghỉ hưu có được đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại các điều: 9, 10, 11, 15, 16 và điều 17, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1-7-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 thì Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động các hạng xét tặng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể về thành tích cống hiến lâu dài qua các thời kỳ cách mạng ở cấp tỉnh có các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Trưởng, phó các Ban Đảng tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Bí thư và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp huyện và các chức danh tương đương.

   Như vậy, cá nhân giữ chức vụ trưởng, phó phòng cấp huyện và tương đương không thuộc đối tượng khen thưởng về thành tích cống hiến lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn