Áp dụng Luật để chi trả trợ cấp thôi việc cho viên chức có thời gian làm việc tại doanh nghiệp?

Ngày hỏi:13/12/2019

Đồng chí A hiện là viên chức được chuyển công tác đến đơn vị sự nghiệp từ 5/2011. Từ tháng 5/2001 đến tháng 4/2011 công tác tại doanh nghiệp (không phải viên chức) thì có áp dụng luật viên chức trong thời gian này để chi trả trợ cấp thôi việc được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 thì:

   1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

   2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

   Như vậy, vì đồng chí A không phải viên chức nên không thể áp dụng quy định của Luật Viên chức cho giai đoạn làm việc tại doanh nghiệp. Theo trình bày, đồng chí A công tác tại doanh nghiệp sẽ được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo Bộ luật Lao động 2012. Khi chuyển công tác đến đơn vị sự nghiệp thì A phải chấm dứt HĐLĐ với doanh nghiệp cũ.

   Nếu đủ điều kiện nêu trên A sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc trước năm 2009 (tức là 5/2001 đến 31/12/2008). Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Số tiền này do doanh nghiệp trước đó chi trả.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn