Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/11/2018

Tôi hiện có vấn đề cần được giải đáp mong các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi.

Như Quỳnh - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2266/QĐ-BTP năm 2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển như sau:

   1. Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập để thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức biên tập và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển.

   2. Thành viên Ban Biên tập là đại diện của các đơn vị có liên quan đến nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về hoạt động trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là Trưởng Ban.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn