Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là gì?

Ngày hỏi:26/12/2016

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là gì? Xin chào Ban biên tập. Tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Đình Nguyên (nguyen****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quy định tại Điều 9 Thông tư 214/2013/TT-BQP hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ như sau:

   1. Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) được thành lập theo Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

   2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 được quy định tại Điều 2 Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

   3. Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 là cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo, hoạt động theo Quy chế được ban hành theo Quyết định số 249/QĐ-BCĐQG1237 ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo. Tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia xem xét, quyết định.

   Trên đây là quy định về Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 214/2013/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn