Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quyền quản lý các đơn vị Dân quân tự vệ nào?

Ngày hỏi:03/07/2020

Theo thẩm quyền của mình thì Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quyền quản lý các đơn vị Dân quân tự vệ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 72/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/08/2020) thì Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức quản lý các đơn vị Dân quân tự vệ sau:

   - Đơn vị Dân quân tự vệ của cấp mình tổ chức;

   - Đơn vị Dân quân tự vệ do cấp trên tổ chức trừ thời gian huấn luyện, hoạt động

   Trên đây là các đơn vị Dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bạn chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định của Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn