Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/12/2017

Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Thành Công, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là trong kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án theo quy định của pháp luật phải có Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch. Vậy Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được quy định tại Điều 16 Quyết định 1718/QĐ-TANDTC năm 2017 về Quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   1. Ban giám sát do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập. Ban giám sát có 05 thành viên, gồm Trưởng ban và các ủy viên, cụ thể như sau:

   a) Trưởng ban: Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao.

   b) Các Ủy viên:

   - Lãnh đạo Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao;

   - Lãnh đạo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao;

   - Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ của Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao;

   - Trưởng phòng của Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

   2. Ban giám sát làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Giám sát về tiêu chuẩn, điều kiện của các thành viên Hội đồng thi; tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên các ban giúp việc Hội đồng thi; danh sách người tham dự kỳ thi;

   b) Giám sát quá trình ra đề thi, tổ chức coi thi, rọc phách, chấm thi, ghép phách, phúc khảo bài thi;

   c) Giám sát việc thực hiện các quy định về tổ chức kỳ thi; về thực hiện quy chế và nội quy của kỳ thi;

   d) Báo cáo kết quả công tác giám sát kỳ thi với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đề xuất, kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về kết quả kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án;

   đ) Các công việc khác theo chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về ban giám sát kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1718/QĐ-TANDTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn