Ban hành Quyết định kiểm tra Tòa án nhân dân như thế nào?

Ngày hỏi:17/03/2017

Tôi hiện đang công tác trong Tòa án huyện. Tôi biết hiện nay đã có Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân theo hướng dẫn mới. Nay tôi có câu hỏi như sau: Ban hành Quyết định kiểm tra Tòa án nhân dân như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi của quý anh chị. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi cảm ơn nhiều. Nguyễn Ngọc Thanh

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc ban hành Quyết định kiểm tra Tòa án nhân dân được hướng dẫn tại Điều 14 Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC, theo đó:

   Điều 14. Ban hành Quyết định kiểm tra

   1. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân được ủy quyền ban hành Quyết định kiểm tra.

   2. Quyết định kiểm tra phải theo Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt.

   3. Quyết định kiểm tra ghi rõ: Căn cứ ban hành quyết định, đối tượng, nội dung, thời hạn kiểm tra, họ tên, chức vụ của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn kiểm tra (nếu có) và các thành viên.

   4. Quyết định kiểm tra theo kế hoạch được thông báo cho đối tượng kiểm tra chậm nhất 10 ngày trước khi tiến hành kiểm tra.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Ban hành Quyết định kiểm tra Tòa án nhân dân, được quy định tại Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn