Bằng Hành chính văn thư có được áp dụng tính lương cho chức danh xã đội phó

Ngày hỏi:22/07/2010

tôi là cán bộ văn phòng thống kê làm công tác xã đội phó .thì cần có bằng nào để áp dụng tính lương. tôi có bằng Hành chính văn thư có áp được cho chức danh này không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tư vấn như sau:


  • Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh Quy định số lượng, chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nam Định. Căn cứ QĐ số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn để áp dụng với công chức Văn phòng thống kê làm công tác thống kê và công tác văn phòng Đảng ủy cần có trình độ chuyên môn từ Trung cấp là Trung cấp Văn thư - Lưu trữ, Trung cấp Hành chính, Trung cấp Luật trở lên. Riêng xã loại 2 có số dân dưới 8000 người và xã loại 1 có chức danh công chức Văn phòng - thống kê làm công tác phó chỉ huy quân sự cần có bằng Trung cấp Quân sự trở lên. Nếu đã là cán bộ, công chức trong định biên của Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì được chuyển xếp lương theo quy định. Nếu chưa là công chức thì phải thông qua thi tuyển công chức cấp xã theo Quyết định 89/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh.


  Nguồn:

  Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn