Báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành các văn bản của Bộ Tư pháp gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:10/04/2018

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành các văn bản của Bộ Tư pháp gồm những nội dung nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Tuấn Tú, hiện đang tìm hiểu về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có vần đề thắc mắc, cần Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành các văn bản của Bộ Tư pháp gồm những nội dung nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, tôi chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, nội dung này quy định cụ thể sau:

   1. Khi kết thúc kiểm tra, đơn vị, người chủ trì việc kiểm tra có trách nhiệm báo cáo về kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Bộ, đồng thời thông báo kết quả tới đơn vị được kiểm tra và các đơn vị khác có liên quan trong Bộ.

   2. Nội dung báo cáo kết quả kiểm tra gồm:

   a) Căn cứ tiến hành kiểm tra;

   b) Thời gian, địa điểm kiểm tra;

   c) Thành phần tham gia kiểm tra;

   d) Nội dung kiểm tra;

   đ) Kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém và nguyên nhân;

   e) Ý kiến của các cơ quan tham gia kiểm tra và đề xuất của cơ quan chủ trì về xử lý kết quả kiểm tra;

   g) Kiến nghị của cơ quan được kiểm tra;

   h) Kết luận xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, khắc phục những hạn chế, yếu kém hoặc kiến nghị điều chỉnh nhiệm vụ, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan nếu cần.

   3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ chủ trì kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc xử lý sau khi kiểm tra, yêu cầu đơn vị được kiểm tra khắc phục những sai phạm theo quyết định của cấp có thẩm quyền, báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra với Lãnh đạo Bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung báo cáo kết quả kiểm tra việc thi hành các văn bản của Bộ Tư pháp. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn