Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm có phải lưu trữ vĩnh viễn không?

Ngày hỏi:02/10/2021

Liên quan đến quy định pháp luật về kế toán, xin hỏi đối với: Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm có phải lưu trữ vĩnh viễn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định về tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn như sau:

   Đối với đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn gồm Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn, Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn; Hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm A, dự án quan trọng quốc gia; Tài liệu kế toán khác có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

   Việc xác định tài liệu kế toán khác phải lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, do ngành hoặc địa phương quyết định trên cơ sở xác định tính chất sử liệu, ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

   Như vậy, theo quy định trên nếu Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn thì phải lưu trữ vĩnh viễn. Do đó, cần xem lại báo cáo này phía Quốc hội đã phê chuẩn hay chưa để thực hiện việc lưu trữ vĩnh viễn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn