Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong kỳ họp Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:14/11/2016

Việc bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong kỳ họp Hội đồng nhân dân được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Ngân, đang sinh sống ở Khánh Hòa, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân được bầu thế nào? quy định về vấn đề này ra sao? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Đặng Ngân_091**)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong kỳ họp Hội đồng nhân dân được quy định tại Khoản 1 Điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, theo đó, chủ tịch UBND được bầu như sau:

    Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của chủ tọa kỳ họp.

    Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của Thường trực Hội đồng nhân dân. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của chủ tọa kỳ họp được chỉ định theo quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật này.

    Trên đây là quy định về bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong kỳ họp Hội đồng nhân dân. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn